Headline

วัคซีนโควิด-19 ข้อเท็จจริงเพื่อประชาชน

วัคซีนโควิด-19 ข้อเท็จจริงเพื่อประชาชน

ตอนนี้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด-19 มีเผยแพร่มากมายตามสื่อต่างๆ และสังคมออนไลน์ ซึ่งก็แน่นอนว่ามีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวสร้างกระแส สำหรับเพื่อนอาวุโสที่ต้องการติดความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 และอยากได้ข้อมูลที่มีหลักอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับผลลัพธ์ของวัคซีนโควิด-19 ตอนนี้อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ ที่เว็บไซต์ของภาควิชา ที่ลิงค์ https://www.rama.mahidol.ac.th/ceb/Covid-19Evidences

โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 มีผู้สรุปไว้ดังนี้

– ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค COVID-19 ที่มีอาการมีความแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต โดยวัคซีนของ Moderna มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาด้วย Pfizer ส่วนประสิทธิภาพของ Sinovac และ Astra/Oxford ไม่มีความแตกต่างกันมากนักโดยผลที่ได้คือ 93-94%, 81.8-95%, 78.2% และ 70.4% ตามลำดับ

– ถ้าสามารถให้วัคซีนแก่คนทุกๆ 1,000 คนด้วยวัคซีนของ Moderna, Pfizer, Sinovac และ Astra/Oxford จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการได้ 12-17, 8-10, 10 และ 12 คนตามลำดับ

– จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง (ที่ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU หรือเสียชีวิต) ในการศึกษามีจำนวนน้อยมาก พบราว 0-0.039% ในกลุ่มวัคซีนและ 0-0.046% ในกลุ่มเปรียบเทียบ จากข้อมูลที่มีอยู่จึงเปรียบเทียบได้ยาก

– ข้อมูลในกลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายุยังมีไม่เพียงพอ ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือต่อต้านการรับวัคซีน

– ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข้ ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงพบเพียง 0.5% ในวัคซีน Pfizer (อาการบาดเจ็บของไหล่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โต หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะและอาการชาที่ขา) และ 0.65% ในวัคซีน Astra/Oxford (รวมอาการไขสันหลังอักเสบ)

– ผลสรุปนี้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ระดับดี (1B) ที่ทำในระยะสั้น (2 เดือน) ยกเว้นข้อมูลวัคซีนของ Sinovac มาจากข้อมูลการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ (ไม่ได้ตีพิมพ์) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้

ที่มา: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพ: www.freepik.com

อ่านเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ ได้ที่
เฟซบุ๊คเพื่อนอาวุโส: https://www.facebook.com/seniorsfriendship
เว็บไซต์ Smart Senior: https://smartsenior.co
บล็อกเพื่อนอาวุโส: https://seniorsfriendship.blogspot.com

เพื่อนอาวุโส