Headline

การเดินทางกับครอบครัวในยุคโควิด-19

การเดินทางกับครอบครัวในยุคโควิด-19

การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวทั่วโลก ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อกิจธุระหรือพักผ่อน แต่ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาเริ่มระบาด ด้านนี้ในชีวิตปกติก็กลับเสี่ยงมากขึ้น หากคุณและคนที่คุณรักจำเป็นต้องเดินทางในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี่คือคำแนะนำดีๆ จาก ยูนิเซฟ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น


ควรเดินทางช่วงโควิด-19 ระบาดหรือไม่

ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนย่อมเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่เชื้อ ก่อนเดินทางคุณควรตรวจสอบว่ามีโรคโควิด-19 ระบาดในพื้นที่ใกล้บ้านหรือพื้นที่ที่คุณจะเดินทางไปหรือไม่ ควรงดเดินทางหากสมาชิกในครอบครัวคุณไม่สบาย มีอาการของโรคโควิด-19 หรือใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา และควรเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนหากมีสมาชิกในครอบครัวที่เสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรง (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ) หรือเป็นการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ คุณควรเลื่อนการเดินทางไปพบญาติหรือเพื่อนที่มีแนวโน้มว่าจะป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 ออกไปก่อน

คุณควรเตรียมตัวเดินทางเป็นครอบครัวอย่างไร

หากคุณตัดสินใจเดินทาง คุณควรตรวจสอบข้อห้าม ข้อบังคับห้ามออกจากบ้าน ข้อกำหนดให้กักตัว ข้อบังคับให้ตรวจหาเชื้อที่ประกาศใช้ในพื้นที่ของคุณและทุกที่ที่คุณมีแผนจะเดินทางไป (ตรวจสอบข้อมูลจากเว็ปไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่อาจปรับนโยบายเหล่านี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและอาจกระทบแผนการเดินทางของคุณ หากคุณหรือคนในครอบครัวป่วยหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระหว่างเดินทาง คุณอาจต้องถูกแยกตัวหรือกักตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางกลับ นอกจากนี้ ระบบสาธารณสุขบางพื้นที่อาจให้บริการไม่ทัน และคุณอาจเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดหากคุณหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างเดินทาง

หาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง อาหารและที่พักในพื้นที่ที่คุณจะไปไว้ล่วงหน้า พึงจำไว้ว่าพื้นที่ที่มีการติดเชื้ออาจจำกัดการเปิดธุรกิจและบริการบางประเภท รวมถึงการขนส่งสาธารณะ ร้านค้าและร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่าง ๆ ดังนั้น คุณควรหาข้อมูลล่าสุดเรื่องการให้บริการและขั้นตอนต่าง ๆ เอาไว้ด้วย

คุณควรคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้


คุณและคนในครอบครัวมีข้อมูลวัคซีนจนถึงปัจจุบันของตนเอง และควรฉีดวัคซีนรวม (วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน หรือ MMR) รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้วก่อนเดินทาง

ให้คนในครอบครัวเตรียมยาประจำตัวไปเพียงพอสำหรับตลอดการเดินทาง

เลือกวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด ควรเลี่ยงการโดยสารเครื่องบินหรือเรือ เนื่องจากไม่เอื้อให้รักษาระยะห่างจากคนอื่นได้นาน หากคุณใช้บริการขนส่งสาธารณะ คุณควรระมัดระวังและปฎิบัติดังนี้ – รักษาระยะห่างทางกาย แตะต้องพื้นผิวใด ๆ ให้น้อยที่สุด และล้างมือสม่ำเสมอ ถ้าเป็นไปได้ ควรนั่งห่างจากผู้โดยสารคนอื่นหลาย ๆ แถว หากเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว ควรแวะพักระหว่างทางให้น้อยที่สุด โดยนำอาหารและเครื่องดื่มไปให้เพียงพอ และเติมน้ำมันให้เรียบร้อยล่วงหน้า

วางแผนการเดินทางให้ดีและเลี่ยงช่วงที่มีคนเดินทางจำนวนมากและเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นเท่าที่จะทำได้
ระหว่างเดินทาง ให้เลี่ยงพื้นที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท พื้นที่ปิด และพื้นที่ที่คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานกิจกรรม และปาร์ตี้ต่าง ๆ

หากทำได้ควรเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไปเอง

คุณควรเตรียมตัวอย่างไรหากจะไปนอนค้างคืนที่อื่น

ถ้าคุณจะไปนอนพักที่โรงแรมหรือสถานที่อื่น คุณควรหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าว่าสถานที่นั้นมีมาตรการดังต่อไปนี้หรือไม่:


พนักงานสวมหน้ากากขณะทำงาน รักษาระยะห่างทางกาย และล้างมือสม่ำเสมอ
มีมาตรการอื่น ๆ เช่น มีแผงกั้นหรือแผ่นกระจกระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่จุดเช็คอิน ดัดแปลงพื้นที่หรือติดตั้งที่กั้นเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างพนักงาน แขกที่เข้าพัก และผู้อื่นในโถงล็อบบี้ ลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ

มีระบบถ่ายเทอากาศ

โรงแรมปฏิบัติตามนโยบายทำความสะอาดและฆ่าเชื้อล่าสุด

เมื่อคุณไปถึง ถ้าเป็นไปได้ ควรฆ่าเชื้อพื้นผิวในห้องพักของคุณ รวมถึงกุญแจ ลูกบิดประตู รีโมทและอื่น ๆ เมื่อคุณเข้าห้องแล้วควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท เลี่ยงการใช้บริการทำความสะอาด หรือสั่งอาหารมารับประทานในห้องเพื่อให้มีคนนอกเข้ามาในห้องให้น้อยที่สุด


ข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติตามระหว่างการเดินทาง

ขณะเดินทาง ผู้ปกครองและผู้ดูแลควรระมัดระวังและดูแลตนเองและเด็ก ๆ ตามคำแนะนำดังนี้:


ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า (ตา จมูก ปาก)

เลี่ยงสถานที่คนแออัด และสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท

รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ

ใส่หน้ากากขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีโควิด-19 ระบาด และไม่สามารถรักษาระยะห่าง

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่จับต้องบ่อย ๆ เช่น โทรศัพท์ กุญแจ ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

หากคุณจะไปรับประทานอาหารข้างนอก คุณควรนำอาหารและอุปกรณ์การรับประทานอาหารไปเอง หากไม่สามารถทำได้ ควรเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เช่น ซื้อกลับมารับประทานแทนการนั่งรับประทานในร้าน อย่าลืมล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนรับประทาน

หากคุณ หรือลูกมีอาการไข้ ไอ หายใจขัด หรืออาการอื่น ๆ ของโควิด-19 ควรรีบไปพบแพทย์

เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรทำอย่างไร

เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อบังคับที่หน่วยงานระดับประเทศหรือท้องถิ่นกำหนด และปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าสังเกต หากมีอาการโควิด-19 ต้องไปพบแพทย์

ขอบคุณข้อมูล ยูนิเซฟ