Headline

อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ปรุงสุกก่อนทาน

อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อ COVID-19 ปรุงสุกก่อนทาน

นักวิชาการย้ำ! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ปรุงสุกก่อนทาน

การรายงานของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง การระบาดในระลอกใหม่นี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง ย่านชุมชนพักอาศัย ตลาดสด และโรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น ซึ่งอาจมีคนบางกลุ่มเกิดความกังวลใจว่าหากเชื้อแพร่ระบาดในแหล่งที่ใกล้ชิดกับอาหาร เราจะยังสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration – FDA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) เผยว่า โรคโควิด-19 ไม่ติดต่อทางการกินอาหาร และทางการสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์อาหารทุกชนิด และไม่ใช่โรคติดต่อทางการกินอาหารเหมือนโรคไวรัสตับอักเสบ A โรคท้องร่วงจากโนโรและโรตาไวรัส ปัจจุบัน คนทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 160 ล้านคน และยังไม่พบรายงานว่า เชื้อโควิด-19 ติดต่อทางการกินอาหารและทางการสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ถึงแม้จะมีรายงานตรวจพบรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิดบนอาหารทะเลเนื้อสัตว์แช่แข็งและบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งน่าจะเกิดจากการสัมผัสและส่วนใหญ่เป็นซากเชื้อที่ไม่สามารถก่อโรคในคนได้

ด้าน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า จากข้อมูลการเก็บตัวอย่างอาหารของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในอาหาร ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลาทู ปลาอินทรีย์ ปลาใบขนุน ปลาน้ำดอกไม้ หอย หมึก กุ้ง รวมถึงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง กล่องกระดาษ จำนวน 117 ตัวอย่าง ก็ตรวจไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง

ขณะที่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อน เปลือกของเชื้อไวรัสเป็นไขมัน ทำลายหรือชะล้างได้ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ สำหรับการปรุงอาหารหรือเนื้อสัตว์ควรผ่านความร้อนเกิน 56 องศาเซลเซียสจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงทำให้ไวรัสตาย ถ้าอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลาจะเหลือ 15 นาที หากเกิน 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะใช้เวลาเพียง 1 นาทีในการทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าใช้ความร้อนจนเดือดในการปรุงอาหารเชื้อไวรัสจะตายทันที รวมถึงอาหารที่อุ่นในไมโครเวฟ หากใช้ความร้อนสูงเกินอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส หลักการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไวรัสตาย ก็มั่นใจได้ว่าอาหารนี้ปลอดภัยจากโควิด-19

นอกจากนี้ ศ.นพ.ยง ย้ำว่า ทุกคนต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัส หรือจับต้องใบหน้า รวมถึงก่อนและหลังจับต้องอาหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆ ได้ สิ่งสำคัญคือ รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกผ่านความร้อนทุกครั้ง ส่วนการสัมผัสอาหารช่วงการเตรียม การปรุง วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือ ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสอาหารควรล้างมือให้สะอาดทันที หากปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว สามารถสบายใจได้เลยว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล กรมสุขภาพจิต