Headline

หมั่นตรวจร่างกาย ป้องกันโควิด-19

หมั่นตรวจร่างกาย ป้องกันโควิด-19

เป้นที่ทราบกันดีว่าเพื่อนในวัยอาวุโสเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสำหรับโควิด-19 ล่าสุด สำนักการแพทย์ กทม. แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงหมั่นตรวจเช็กความผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งข้อมูลจริง เปิดเผยประวัติการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ เปิดเผยกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตในพื้นที่ กทม.หลังเข้ารับการรักษาได้เพียง 2 วัน โดยประเด็นการเสียชีวิตดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องอาการและความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะมีภาวะอ้วน และมีอาการไข้มาหลายวัน แต่ไม่ได้มาพบแพทย์แต่แรก กระทั่งมีอาการหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย ทำให้อาการของโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใย จึงย้ำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการตัวเองใกล้ชิด หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งข้อมูลจริง เปิดเผยประวัติการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

สำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย

1.ผู้สูงอายุ
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคปอด
3.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ
4. ผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในกลุ่มนี้หากไม่จำเป็นควรหยุดการเดินทาง และเคร่งครัดในมาตรการป้องกัน อาทิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่นำมือมาสัมผัส จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่แออัด ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้ สุกด้วยความร้อน เลี่ยงการรับประทานอาหาร สุก ๆ ดิบ ๆ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

ที่มา: สสส.

อ่านเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ ได้ที่
เฟซบุ๊คเพื่อนอาวุโส: https://www.facebook.com/seniorsfriendship
เว็บไซต์ Smart Senior: https://smartsenior.co
บล็อกเพื่อนอาวุโส: https://seniorsfriendship.blogspot.com

 

เพื่อนอาวุโส