Headline

เที่ยว “สมุย พลัส”

เที่ยว “สมุย พลัส”

ขณะนี้ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้เปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการสมุย พลัส (SAMUI Plus) ต่อเนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว หลังซบเซาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 มาเป็นเวลายาวนาน

เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เปิดอย่างเป็นทางการ ในชื่อโครงการสมุย พลัส หรือ SAMUI Plus โดยวางมาตรการทั้งด้านสาธารณสุข การเดินทาง และการตลาดไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้การเปิดพื้นที่ในครั้งนี้ สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เดินทาง อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับชาวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้อีกด้วย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าโครงการ SAMUI Plus ประสบผลสำเร็จทั้งเชิงรายได้ ความมั่นใจด้านสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคาดการณ์ว่าเมื่อผ่านไป 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 1,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 180,000,000 บาท

นักท่องเที่ยวคนไทยหรือผู้ที่พำนักในประเทศไทยนั้น สามารถติดตามมาตรการการเข้าและออกพื้นที่เกาะสมุยดังนี้

ผู้เดินทางมาเกาะสมุยเป็นการชั่วคราว (ไป-กลับ) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีแดงเข้ม

– แสกน QR Code Samui Health Pass ณ ท่าเที่ยบเรือดอนสัก/สนามบินสุวรรณภูมิ

– ต้องได้รับการคัดกรอง วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรค

– รายงานการเข้า-ออกต่อเจ้าหน้าที่สา๔ารณสุข ณ จุดคัดกรองท่าเรือ/สนามบิน

– เมื่อปฏิบัติภารกจิเสร็จแล้วให้เดินทางกลับภูมิลำเนาทันที


ผู้เดินทางมาเกาะสมุยมิใช่เป็นการชั่วคราว กรณีเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง สีแดงเข้ม และสีส้ม

– สแกน QR Code Samui Health Pass ณ ท่าเทียบเรือดอนสัก/สนามบินสุวรรณภูมิ

– รายงานต่วต่อ อสม. หรือ อสร. หรือ Covid Manager ในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง

– กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) หรือ โรงแรม (Hotel Quarantine)

– ห้ามเดินทางไปยังชุมชน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว

– โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ต้องจัดแยกพื้นที่โดยคำนึงถึงหลักระยะห่างทางสังคม


มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่ กรณีเดินทางจากพื้นที่สีแดง สีแดงเข้ม และสีส้ม


– มีผลตรวจเชื้อ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับจากวันที่ตรวจ) โดยแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจเชื้อซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

– ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดสตามจำนวนวัคซีไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ Astra Zeneca เข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยแสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

– กรณีหายป่วยจากการติดเชื้อ ต้องหายป่วยมาแล้วไม่นอยกว่า 14 วันและไม่เกิน 90 วัน โดยแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว แต่ใช้มาตรการแยกตัว

– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

– เว้นระยะห่างทางสัมคม

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน

– ห้ามเดินทางไปในที่ชุมชน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเฟสบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย (www.facebook.com/covidcenterkohsamui) และค้นหาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ https://www.thailandsha.com ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพงัน ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus รวม 160 แห่ง