Headline

ยุคโควิด–19 เครียดได้ แต่ต้องคลายให้เป็น

ยุคโควิด–19 เครียดได้ แต่ต้องคลายให้เป็น

สถานการณ์ในปัจจุบันจะอยู่ในช่วงทำให้หลาย ๆ คนเครียดจนอาจจะส่งผลต่อเสียสุขภาพทั้งกายและใจได้ แต่ . . สาเหตุของความเครียดนั้น สามารถเกิดได้ทั้งจากตัวเราเองและปัจจัยภายนอก แต่แน่นอนว่าไม่มีใครมาสั่งให้เราเครียดหรือไม่เครียดได้ ทุกอย่างล้วนเกิดจากตัวเราเป็นหลัก หากเราปรับทัศนคติของเราเอง ก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ง่ายๆ

 

9 วิธีการจัดความเครียด

 

– ฝึกทักษะ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

– คิดบวก ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมองจากแง่ลบเป็นแง่บวก

– พูดคุย ระบายความรู้สึก ความทุกข์ในใจ และให้กำลังใจแก่กัน

– หาวิธีแก้ปัญหา หากรู้ว่าเครียดกับปัญหาใด ให้พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

– สังเกต หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมเวลาที่มีความเครียด

– ผ่อนคลาย คลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น คลายกล้ามเนื้อ ฝึกลมหายใจ ทำสมาธิ

– สร้างบรรยากาศ จัดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวให้สบายตา เป็นระเบียบ น่าดู น่าทำงาน

– ทำกิจกรรม ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น เล่นดนตรี ออกกำลังกาย ทำอาหาร เป็นต้น พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรม ภายใต้ วิถีชีวตใหม่ (New Normal)


ขอบคุณข้อมูล โรงพยาบาลบางปะกอก 3